KHÁCH SẠN 8 TẦNG ĐỘC ĐÁO

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 13 Phòng

Chi phí: 3.850.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: KHÁCH SẠN

KHÁCH SẠN SANG TRỌNG 2 MẶT TIỀN

Kích thước: 15 X 20

Công năng: 35 PHÒNG

Chi phí: 8.500.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: KHÁCH SẠN

KHÁCH SẠN KẾT HỢP CĂN HỘ CHO THUÊ HIỆN ĐẠI

Kích thước: 10 X 30

Công năng: 45 Căn hộ + Khách sạn

Chi phí: 9.750.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: Khách sạn + Homestay

HOMSTAY 5 TẦNG

Kích thước: 6.5 X 20

Công năng: 23 Căn Hộ

Chi phí: 3.500.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

HOMSTAY 4 TẦNG HIỆN ĐẠI

Kích thước: 5 X 19

Công năng: 11 Căn Hộ

Chi phí: 1.650.000.00VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

CĂN HỘ 2 MẶT TIỀN 4 TẦNG

Kích thước: 7 X 20

Công năng: 15 Căn Hộ

Chi phí: 1.960.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

HOMSTAY 6 TẦNG SANG TRỌNG

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 16 Căn hộ

Chi phí: 2.700.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

CĂN HỘ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG ĐỘC LẠ

Kích thước: 5 X 19

Công năng: 10 Căn hộ

Chi phí: 1.660.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

NHÀ Ở GIA ĐÌNH KẾT HỢP CĂN HỘ

Kích thước: 5 X 20

Công năng: 7 Căn Hộ

Chi phí: 2.150.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY

HOMSTAY HIỆN ĐẠI 4 TẦNG

Kích thước: 380

Công năng: 12 Căn Hộ

Chi phí: 1.925.000.000VNĐ VNĐ

Loại hình: HOMSTAY